Stora problem med framkomlighet pga snöväder

Idag (28/2) har vi problem att komma fram och tömma hos dig som bor i området kring Degeberga och Yngsjö (kusten).

Vänligen se till att vägen fram till dina kärl är skottad och halkbekämpad. Låt dina kärl stå ute tills att de blivit tömda.

Tack för hjälpen!