Välkommen till Renhållningen

Det är vi som samlar in ditt hushållsavfall och ser till att det återvinns och behandlas på bästa sätt med miljön i fokus.

Vi hämtar hushållsavfall hemma hos dig med våra fossilbränslefria sopbilar. Grovavfall, farligt avfall och elavfall lämnar du kostnadsfritt på våra bemannade återvinningscentraler. Det ingår i din renhållningsavgift.

Vi erbjuder också hämtning av trädgårdsavfall, grovavfall, elavfall och farligt avfall hemma hos dig.

Behöver du hjälp att sortera har vi en utförlig sorteringsguide. Hör av dig till vår kundtjänst om du har frågor eller funderingar.