Stationer för förpackningar och tidningar

Insamlingen av förpackningar och tidningar sköts av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FTI), som är ett bolag som ägs av förpacknings- och tidningsproducenterna. FTI samlar in förpackningar och tidningar på sina obemannade återvinningsstationer. I Kristianstads kommun finns det ungefär 50 stycken.

På återvinningsstationerna kan du lämna:

  • Tidningar
  • Förpackningar av plast
  • Förpackningar av papper
  • Förpackningar av färgat glas
  • Förpackningar av ofärgat glas
  • Förpackningar av metall

På återvinningsstationerna kan du också lämna småbatterier och på vissa stationer finns det även insamlingsbehållare för kläder.

Några ören per förpackning går till återvinning

Förpackningar och tidningar omfattas av så kallat producentansvar. Det innebär att de företag som tillverkar och säljer tidningar, förpackningar och förpackade varor enligt lag är skyldiga att samla in och återvinna förpackningarna och tidningarna när de är förbrukade.

Varje gång du köper en tidning eller en förpackad vara i affären så ingår det några ören i priset som FTI använder för att finansiera sina återvinningsstationer och återvinningen av materialet. Läs mer på FTI:s webbplats.

Är det något problem på återvinningsstationen, till exempel att en behållare är full, ska du kontakta FTI, antingen via deras webbplats eller servicetelefon 0200-88 03 11.

Det är nära till närmsta återvinning

Alla hushåll (men inte företag) kan lämna sitt sorterade avfall i FTI:s återvinningsstationer.

Var de finns kan du hitta på FTI:s webbplats.

Bor du i lägenhet kanske din hyresvärd har ordnat med särskilda insamlingsbehållare där du bor.