Centraler för grovavfall och farligt avfall

Det finns fem bemannade återvinningscentraler i Kristianstad:

  • Arkelstorp
  • Degeberga (ej farligt avfall)
  • Snårarp (Kristianstad)
  • Tollarp
  • Åhus

Öppettider, adresser och kartor hittar du här.

På alla återvinningscentraler kan du slänga grovavfall och trädgårdsavfall. Det kan vara kasserade möbler, badkar och annat i hushållet som är för stort för att slängas i det vanliga sopkärlet. På återvinningscentralerna kan du också lämna elavfall som lampor, elektronik och vitvaror. Kemikalier och annat farligt avfall kan du lämna på återvinningscentralerna i Snårarp, Tollarp och Åhus.

Fordon över 3,5 ton får inte köra in på återvinningscentralerna. Förbudet gäller även traktorer som är lättare än 3,5 ton.

Följ personalens anvisningar för trafik och sortering i återvinningscentralen.