Vi kan hämta ditt grovavfall

Har du avfall från ditt hushåll som är för stort för sopkärlet kan du lämna det kostnadsfritt på våra bemannade återvinningscentraler. Det ingår i din fasta renhållningsavgift.

Vill du, så kan vi i stället hämta det hos dig mot en hämtningsavgift. Billigast blir det om du kan vänta till nästa gång vi kommer till ditt område.
Kontakta vår kundtjänst om du vill att vi ska hämta grovavfall hos dig. Avgifter för hämtning av grovavfall hittar du under Avgifter.

Avfall från bygg-, renoverings- och rivningsarbeten räknas inte som grovavfall. Det kan ändå lämnas på återvinningscentralerna, men det kostar att lämna om det är mer än en halv kubikmeter.

Lägenheter

Grovsopor från lägenheter beställs via din hyresvärd/fastighetsskötare.

Tag kontakt med den du vet ansvarar för skötsel/sophanteringen i er fastighet så att han/hon gör beställningen hos oss.

Det kan ju vara fler i fastigheten som vill göra sig av med grovsopor så har ni möjlighet att samköra hämtningen blir det billigare för fastighetsägaren.

Be din hyresvärd/fastighetsskötare beställa hämtning av grovsopor hos kundtjänst.

Avfall är inte alltid avfall

Det som är avfall för dig kan komma andra till nytta och glädje. Möbler, kläder och annat som fortfarande fungerar kan du lämna till vår återbruksinsamling.