Farbara vägar

För att vi ska komma fram och tömma sopkärl vill vi gärna be våra kunder att se över vägen fram till sin fastighet.

De nya fyrfacksbilarna har n­­­y teknik som t.ex. kameror, sensorer och luckor, som vi inte vill riskera att slita sönder på bl. a. grenar från buskar och träd som sticker ut över vägen. Vänligen se illustrationen nedan för höjd och bredd som gäller för att vi ska kunna komma fram och tömma dina kärl.

  • Vägen fram skall vara 3,5 meter bredd och ha en fri höjd på 4,5 meter.
  • Lågt hängande grenar skall klippas bort
  • Tänk på att lastbilens hjul är bredare än en personbil.
  • Vägen där bilen stannar skall ha ett bra underlag så att bilen inte kör fast.
  • Om möjligt, tänk på att lastbilen skall kunna vända.

Om inte vägen är farbar kan vi tyvärr inte köra in och hämta ditt avfall vid din fastighet, utan då måste kärlen istället ställas ut på en annan plats, där vi enklare kan komma fram och tömma dem.

Vänligen kontakta kundtjänst om du har frågor.