Ladda ner sorteringsbladet!

Här finns ett sorteringsblad till dig som du kan skriva ut och titta på när du inte vet hur dina hushållssopor ska sorteras. Bladet täcker alla möjliga sopor från A-Ö och vi berättar hur de ska sorteras och vart de ska slängas (hemma, på en återvinningsstation eller en återvinningscentral).

sorteringsbladet2