Restavfall - det som blir över

 

brannbart_avfall2

Det är viktigt att det inte hamnar fel saker i det restavfallet. Genom att sortera bort förpackningar och tidningar för återvinning så sparas både naturresurser och energi. Visst, ”allting” brinner, men om vi först kan snurra runt materialen i kretsloppet några varv så har vi gjort en stor vinst för miljön. Sedan, när material är utslitna, kan vi till slut elda upp dem och klämma ut den sista energin.

Restavfallet som du lägger i sopkärlet skickas till fjärrvärmeverket i Hässleholm, där det energiåtervinns som el och värme.

Avfall som inte hör hemma där, till exempel aluminium och gips, orsakar stora problem vid förbränningen. Aluminium smälter och fastnar sedan i förbränningsugnen. Det tar mycket tid och resurser att rensa bort det. Gips ger upphov till stora svavelutsläpp om det hamnar i förbränningen. Rökgasreningen hinner inte med att rena dessa mängder svaveldioxid.

Se till att aluminium och gips aldrig hamnar i sopkärlet. Folie, ölburkar, aluminiumformar och liknande sorteras som metallförpackningar eller återvinns i pantsystemet för returburkar. Gips lämnar du i en särskild container på de bemannade återvinningscentralerna. Det mals sedan ner till gipspulver och blir till nya gipsskivor.