Våra matrester gör så att bussarna rullar

I Kristianstad försöker vi använda våra matrester maximalt. Det matavfall som du sorterar och lämnar till oss blir till biogas och biogödsel i Karpalunds biogasanläggning nära Kristianstad.

Biogas är det mest miljövänliga drivmedel som finns. Biogasen från dina och andra kommuninvånares matrester används för att köra våra sopbilar, ett stort antal av kommunens bilar, alla gröna stadsbussar, flera av de gula regionbussarna och en del taxibilar och lastbilar i privata åkerier. Dessutom kan du tanka din bil med biogas på tre tankställen i kommunen.

Mycket näring finns i matresterna

Matrester innehåller mycket näring även om vi inte kan äta den. När avfallet blir till biogödsel tar vi hand om det kväve, fosfor och kalium som finns kvar i matresterna genom att biogödslet sprids på åkrar runt Kristianstad där det produceras ny mat.

Från matavfall till biogas

Matavfallets kretslopp

Från matavfall till biogas – det perfekta kretsloppet

1. Vår mat kommer från lantbruket.
2. Matavfall från hushållen och livsmedelsindustrin skickas till biogasanläggningen.
3. Matavfallet omvandlas till biogas och biogödsel.
4. Biogasen renas och används som fordonsbränsle.
5. Biogasbilarnas koldioxidutsläpp tas upp av grödorna i lanbruket. Kolets kretslopp är slutet.
6. Biogödsel återförs till lantbruket som växtnäring. Växtnäringsämnenas kretslopp är slutet.

Så här gör du med matresterna

För dina matrester får du en särskild påshållare och papperspåsar av oss eller din hyresvärd. Påsarna gör att vatten i matavfallet kan avdunsta. När påsen är fylld till två tredjedelar knycklar du ihop den och slänger den i kärlet för matavfall. Påshållaren hjälper till att lufta och hålla påsen torr.

OBS! Matavfall ska endast slängas i bruna matavfallspåsar av papper, inte komposterbara bioplastpåsar. Bioplast fungerar inte vid rötning, påsarna fastnar och snor in sig i pumpar m.m. i biogasgasanläggningens förbehandlingsdel och dessutom hinner de inte brytas ner i rötningen, som är en helt annan process än kompostering (syrefritt i stället för syresatt).

Du som bor i villa eller har fritidshus kan klämma en soppåse under locket på sopkärlet när du behöver nya. Då lämnar sophämtaren nya påsar nästa gång du har tömning. Om du bor i lägenhet är det din hyresvärd som ordnar nya påsar.

Behöver du slänga större mängder mat? Vänligen kontakta kundtjänst.

Vill du själv kompostera ditt matavfall måste du anmäla detta till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd.

Minska matsvinnet

Ännu bättre för miljön är det om det blir mindre mat som behöver slängas. Handla inte mer än vad du behöver och frys ner mat som blir över och ät den någon annan dag. Tänk också på att mat mycket väl kan vara användbar även om bäst före-datumet har passerats. Lita på dina lukt- och smaksinnen! Läs mer här!