Grovavfall - det skrymmande avfallet

Avfall som är så stort att det inte får plats i ditt sopkärl räknas som grovavfall. Det kan vara uttjänta möbler, cyklar, badkar och husgeråd.Grovavfall kan du lämna kostnadsfritt på våra bemannade återvinningscentraler, där du sorterar grovavfallet i olika containrar för:

  • Metallskrot
  • Gips (endast Snårarp, Tollarp och Åhus)
  • Wellpapp
  • Impregnerat trä
  • Övrigt trä
  • Brännbart grovavfall
  • Ej brännbart avfall

Avfall från bygg-, renoverings- och rivningsarbeten räknas inte som grovavfall. Det kan ändå lämnas på återvinningscentralerna, men det kostar att lämna om det är mer än en halv kubikmeter.

Bor du i lägenhet finns ibland möjlighet att slänga grovavfall i en container. Prata med din hyresvärd eller bostadsrättsförening för mer information.

Tänk på att ditt grovavfall kan vara fullt funktionsdugligt för andra. Hela och rena möbler, cyklar och annat är ofta välkommet på second hand-affärer.

Läs mer i Sorteringsguiden om hur grovavfall sorteras.