Farligt avfall - ibland är resterna giftiga

Färg, rengöringsmedel, sprayburkar, klister, lösningsmedel, olja, kemikalier – mycket av det vi använder är farligt för både människa och natur om det slängs bland soporna eller hälls ut i avloppet. Vi ser till att det farliga avfall som lämnas på våra bemannade återvinningscentraler tas omhand och hanteras på ett miljöriktigt sätt.

Tänk på att det ofta finns miljövänliga alternativ till farliga kemikalier i affärerna.

Vi tar hand om ditt farliga avfall

På de bemannade återvinningscentralerna i Snårarp, Tollarp och Åhus tar vi emot hushållens farliga avfall kostnadsfritt. Vi kan också hämta farligt avfall hos dig mot en hämtningsavgift.

Märk alltid varje förpackning tydligt med vad den innehåller, om det farliga avfallet inte är i sin originalförpackning.

Få hjälp med din sortering i Sorteringsguiden.

Kontakta vår kundtjänst om du är minsta tveksam eller om du vill få ditt farliga avfall hämtat.

Fyrverkerier

I första hand ska skadade eller överblivna fyrverkerier lämnas tillbaka till en återförsäljare. Återförsäljarna är skyldiga att ta emot dem enligt lag.

Om fyrverkerierna inte kan lämnas tillbaka till en återförsäljare ska man ringa till Polisen på 114 14, så får man instruktioner om hur fyrverkerierna ska hanteras. Det vanligaste är att Polisen själv vill komma ut och hämta fyrverkerierna. Polisen vill inte att man kommer oanmäld till polisstationen med fyrverkerier eller andra sprängmedel.