Avfall är inte alltid avfall

Tänk på att saker som du vill slänga kanske kan vara till nytta och glädje för andra. Möbler, cyklar och annat kan du kanske sälja på Internet eller lämna till second hand-affärer om det inte är några större fel på dem. Då behöver inte nya naturresurser användas för att tillverka nya produkter och dessutom sparas en hel del energi.

På våra återvinningscentraler i Åhus och Tollarp kan du lämna återbruk som sedan hämtas av lokala föreningar och säljs vidare på loppis. Läs mer om återbruksinsamling på våra återvinningscentraler här!

Det bästa avfallet är det som aldrig uppkommer!