Din sortering gör skillnad

Tack för ditt bidrag till en bättre miljö!

Ju bättre vi sorterar vårt avfall, desto mer kan vi nyttja det material och den energi som finns i det. I Kristianstad är vi särskilt duktiga på att sortera matavfall och använda det på bästa sätt.

Ditt sorterade matavfall hämtar vi där du bor. Det gäller även sådant brännbart avfall som inte kan återvinnas och som du därför lägger i ditt sopkärl för brännbart avfall. Våra sopbilar har två fack där bak. Det är för att vi ska kunna hålla isär matavfallet från det brännbara avfallet hela vägen till biogasanläggningen, där matavfallet omvandlas till biogas och biogödsel. Det brännbara avfallet körs sedan till ett fjärrvärmeverk som har tillstånd att elda avfall.

Det blir mindre avfall om du sorterar

Tidningar och förpackningar av plast, papper, metall och glas sorterar du på en obemannad återvinningsstation. Kasserade elprodukter, kemikalier och annat som är farligt ska lämnas på en bemannad återvinningscentral.

I vår sorteringsguide kan du själv ta reda på hur olika saker ska sorteras. Är du osäker kan du alltid kontakta oss så hjälper vi till.

Vad händer med det sorterade avfallet?

Brännbart avfall åker med lastbil till Hässleholms Miljö för energiutvinning, det eldas i deras avfallspanna.

Matavfall körs till Kristianstads kommuns biogasanläggning på Karpalund där det blir biogas och biogödsel.

Nedanstående avfallsfraktioner är inget kommunalt ansvar utan det är producentorganisationer via FTI (Förpacknings och Tidningsinsamlingen) som tar hand om detta.

  • Plastförpackningar
  • Pappersförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Tidningar
  • Glas

Elavfall (Elektronik, batterier, ljuskällor) tas om hand via El-kretsen dit vårt material transporteras.