Sveriges ledande renhållningsbolag 2020

Vår vision handlar om att vi är moderna, att vi ligger i framkant. Vi är det goda exemplet. Vi kännetecknas av mångfald och delaktighet. När det gäller vårt fokus arbetar vi med Miljö, Service & Kundnytta.

Miljö – En naturlig del av vår verksamhet

  • Ledande på sortering och behandling av avfall – Avfallstrappan
  • Miljösmarta transporter, alla våra fordon är fossilfria och effektiva
  • Vi arbetar systematiskt med miljö i alla våra beslut
  • Vi ska föregå med gott exempel

Service – Vi ska vara det självklara valet

  • Kunden i fokus, vi utgår från kundens behov
  • Modern organisation som präglas av delaktighet och engagemang
  • Vi står för mångfald där olikheter berikar

Kundnytta – Hög tillgänglighet och hållbarhet

  • Moderna och estetiskt tilltalade återvinningscentraler
  • Nytt insamlingssystem med fokus på fastighetsnära insamling
  • Modern och nytänkande information, vi gör aktiva val och har ett bättre miljöbeteende