Våra värdegrunder

Under hösten 2015 arbetade en tvärgrupp på Renhållningen med att fram värdegrunder som alla medarbetare står för.

Framåtanda

  • Vi skapar hållbarhet genom vårt engagemang, nytänkande och mod
  • Vi jobbar med ständiga förbättringar för att alltid ligga i framkant

Alla – Tillsammans

  • Vi når våra mål genom att vi glatt jobbar tillsammans som goda ambassadörer
  • Vi är delaktiga, ger feedback och respekterar varandra

Kundfokus

  • Vi gör det lilla extra för att skapa mervärde för våra kunder
  • Vi bemöter alla med god service och hög kvalitet