Våra pågående projekt

Vi satsar på att Kristianstad ska bli bäst i Sverige inom avfall och återvinning år 2020. Nedan kan du läsa om några av de projekt som vi jobbar med just nu.

 

Ny återvinningscentral med återbruk i Kristianstad

En ny återvinningscentral planeras byggas i Kristianstads tätort. En extra satsning kommer att göras på återanvändning. Besökare på återvinningscentralen ska kunna lämna saker som är för bra för att slängas till en särskild mottagningsdel. Sakerna säljs sedan i second hand-butiker i anslutning till återvinningscentralen. Trasiga och slitna saker repareras och snyggas till innan de säljs.

Planen är att återvinningscentralen ska byggas på Ängamöllans industriområde mellan Härlöv och Vä. Just nu pågår arbetet med en detaljplan för området. Förhoppningen är att återvinningscentralen ska vara klar 2019.

Ny återvinningscentral i Degeberga

För att möta dagens behov och krav kommer vi även att bygga en ny återvinningscentral i Degeberga. Återvinningscentralen kommer vara utrustad för att ta emot farligt avfall och ha ett återbruk för saker som är för bra för att slänga.

Återvinningscentralen beräknas vara klar 2020.