Ledningen

Johan Karlsvärd – VD

Mobil: 0733-13 62 31 E-post: johan.karlsvard@kristianstad.se

Johan ansvarar för att leda och utveckla Renhållningen in i framtiden mot minskade avfallsmängder, ökad återanvändning och en ökad återvinning.


Ann Sventorp – Ekonomi- & administrationschefAnn

Mobil: 0733-13 60 85 E-post: ann.sventorp@kristianstad.se

Ann är Renhållningens ekonomi- och administrationschef.


ChristianChristian Edwardsson – Produktions- & personalchef

Mobil: 0733-13 56 00 E-post: christian.edwardsson@kristianstad.se

Christian är produktionschef och ansvarig över att den dagliga driften av sophämtning, kundtjänst och återvinningscentraler fungerar som den ska.


Fredrik Holmer – Avfallsingenjör

Mobil: 0733-13 58 50 E-post: fredrik.holmer@kristianstad.se

Fredrik är avfallsingenjör och jobbar med
utvecklingsprojekt, avfallsplanering, upphandling och taxefrågor.


MarcusMarcus Norrman – Projektledare/Strateg

Mobil: 0733-13 59 57 E-post: marcus.norrman@kristianstad.se

Marcus sköter Renhållningens interna och externa projekt.


Mathilda Gylling – KommunikatörMathilda

Mobil: 0733-13 56 97 E-post: mathilda.gylling@kristianstad.se

Mathilda är kommunikatör och sköter vår interna och externa information och kommunikation.


PeterPeter Aronsson – IT-systemförvaltare

Mobil: 0733-13 59 50 E-post: peter.aronsson@kristianstad.se

Peter är ansvarig för Renhållningens IT-verksamhet.