Passersystem

Passersystem i Åhus, Tollarp, Arkelstorp och Kristianstad

På återvinningscentralerna i Åhus, Tollarp, Arkelstorp och Snårarp har vi ett passersystem med bommar. Avsikten är att systemet på sikt ska införas på samtliga återvinningscentraler i kommunen.

Privatpersoner använder sitt körkort för att passera bommen och lämna grovavfall och farligt avfall från sitt hushåll. Företag behöver använda ett särskilt passerkort som beställs genom oss.

Passersystemet ger privatpersoner som har renhållningsabonnemang i Kristianstad (såväl permanentboende som fritidshus) fri tillgång till återvinningscentralerna för att lämna avfall från sitt hushåll och reglerar kostnaden för övriga besökare.

Den person vars namn står överst på renhållningsfakturan är den person som registreras i passagesystemet. Självklart kan vi lägga till fler namn på respektive anläggning, du kan välja ett av följande alternativ:

  1. Ladda ner blanketten för att registrera fler namn på din fastighet
  2. Eller registrera dig genom Kristianstads kommuns e-tjänster här

Särskilda passerkort kan beställas av personer med utländskt körkort. Detta sker på samma blankett och på samma sätt som ovan.

Lämna in blanketten på din närmsta återvinningscentral eller skicka in till oss:

Renhållningen Kristianstad
Bruksgatan 5
29159 Kristianstad

Passerkort för företagare

Passerkort för företag kan beställas på särskild blankett som finns på återvinningscentralerna eller som kan laddas ner här.

För att läsa mer om passerkort för livsmedelsverksamheter, besök kommunens hemsida här.