Personuppgifter, PuL

När du skickar e-post, lämnar en synpunkt, anmäler dig till SMS-tjänsten eller beställer passerkort till våra återvinningscentraler med hjälp av en e-tjänst, lagras dina personuppgifter hos oss. Personuppgifterna behövs för att våra tjänster ska fungera.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Personuppgiftslagen (PuL) är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i PuL eller annan lag. Det är den nämnd som handlägger ditt ärende som har ansvar för att dina personuppgifter behandlas korrekt.

Dina rättigheter stärks

Den 25 maj 2018 införs den nya europeiska dataskyddsförordningen, GDPR,  som lag i Sverige. GDPR ersätter nuvarande personuppgiftslagen, PUL. Den nya dataskyddsförordningen ger dig  ökad kontroll över dina personuppgifter och stärker den enskildes integritet.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden. Personuppgifter kan lagras i databaser och också i olika register.

Vad är behandling av personuppgifter?

Med behandling menas allt man gör med personuppgifter. Exempel på behandling av personuppgifter är insamling, registrering, lagring, bearbetning och spridning.

Hur du godkänner

Enligt personuppgiftslagen får vi inte registrera dina uppgifter utan ditt godkännande. Genom att du använder våra e-postformulär eller e-tjänster godkänner du att Renhållningen Kristianstad lagrar dina uppgifter.

Hur vi delar personuppgifter med andra

För att vi ska kunna utföra våra uppdrag kan vi behöva dela och samköra dina personuppgifter med andra företag. När vi delar dina uppgifter med någon annan har vi avtal och rutiner hur det ska gå till för att skydda dina personuppgifter.

Våra sociala medier

Om du kontaktar oss på våra sociala medier, till exempel Facebook, överförs informationen och personuppgifterna alltid till tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet). För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information till oss via sociala medier.

Hur länge vi sparar dina uppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt. Om du avregistrerar dig från våra tjänster tar vi bort dina personuppgifter så snart vi kan.

Du har rätt att bli informerad

I de flesta fall har du rätt att bli informerad om att vi har börjat behandla dina personuppgifter och varför vi gör detta. Det gäller även om du inte själv lämnat ut dina uppgifter, utan vi har fått dem av någon annan. Vid sådana tillfällen skickar vi automatiskt information till dig.

Du har även rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om huruvida dina personuppgifter behandlas av oss, vilka uppgifter detta är med mera. Du måste själv skriva till oss och be att få den informationen. Du har rätt att få svar inom en månad. Du måste vända dig till varje enskild kommunal förvaltning, eftersom varje förvaltning enligt lagen betraktas som en egen myndighet, för att få information om dina uppgifter.

Om du vill vara anonym

Ingen anställd inom Kristianstads kommun frågar efter eller ber dig lämna ut känsliga uppgifter om din person som exempelvis kreditkortsnummer eller inloggningsuppgifter via telefon eller e-post. Om det behövs känsliga personliga uppgifter från dig för att utföra någon tjänst på webbplatsen behöver du identifiera dig genom att bevisa att just du är du via till exempel Bank-ID.