Vanliga frågor om sortering

Det avfall som sorteras blandas aldrig med annat avfall. Våra sopbilar har två eller fyra fack som skiljs åt med väggar.

Nej, kattsand ska inte läggas i den bruna papperspåsen. Matavfallet komposteras inte, utan rötas i en biogasanläggning. Kattsanden ska läggas i brännbart.

Nej, det kostar inget för hushållen att lämna sitt sorterade hushållsavfall, det ingår i renhållningstaxans fasta avgift. Detta innefattar inte bygg- och rivningsavfall från t.ex. omfattande renoveringsprojekt. Företag måste köpa småföretagarkort för att lämna avfall på återvinningscentralerna.

Det räcker om du sköljer ur dem med kallt vatten så att de inte är kladdiga eller har matrester kvar. Använd gärna diskvattnet!

Ja. Den miljöbelastning som uppstår av extra transporter motiveras av de miljövinster som uppnås. Man sparar både energi och material.

De påsarna består till största delen av plast eller papper och ska alltså läggas i behållaren för plastförpackningar eller pappersförpackningar.

Hushållens farliga avfall ska lämnas på en bemannad återvinningscentral. Det är viktigt att det är förpackat väl och tydligt märkt med vad det innehåller.

Bildäck omfattas av s.k. producentansvaroch lämnas till däckfirmor.

Mediciner ska lämnas till ett apotek.  Kanyler ska läggas i en särskild behållare som man får på apoteken. Den fulla behållaren kan sedan lämnas till apoteket.

Det kan vara svårt även för en expert att skilja ett miljöfarligt batteri från ett miljöanpassat. Det kan också finnas importerade brunstensbatterier som fortfarande innehåller kvicksilver. Även alkaliska knappcellsbatterier innehåller kvicksilver.

Det är inte tillåtet att bränna sina egna sopor. De får bara förbrännas i speciella anläggningar som kan rena de farliga rökgaser som bildas. Att bränna sina sopor själv är ett miljöbrott som kan leda till fängelse.