Vanliga frågor om abonnemang

Hur gör jag om jag vill byta storlek på mitt sopkärl eller ändra på mitt abonnemang?

Kontakta vår kundtjänst för att ändra.

Jag har nästan inget avfall och källsorterar det som blir. Kan jag säga upp mitt abonnemang?

Alla måste betala den fasta avgiften som täcker kostnaden för återvinningscentraler, information, omhändertagande av farligt avfall, administration m.m. Du kan ansöka om befrielse från sophämtning hos Miljö- och hälsoskyddsnämnden, kontakta Medborgarcenter för hjälp med detta.

Jag får så lite avfall i min sommarstuga. Kan jag ta med avfallet hem och säga upp abonnemanget?

Nej, enligt lag ska varje hushåll ha sophämtning. Det är inte tillåtet att själv frakta sitt hushållsavfall. Lagen finns för att skydda miljö och hälsa från bland annat ohyra, spridning av sjukdom och gift.

Jag har så lite avfall, kan jag dela kärl med min granne?

Ja, kärl får delas mellan högst tre hushåll som ligger intill varandra. Ladda ner Ansökan gemensam avfallshantering och skicka in till kundtjänst.

Hur tecknar jag ett nytt abonnemang?

Om du flyttar till ett hus som redan har ett renhållningsabonnemang fyller du i blanketten för ägarbyte och skickar in den till oss. Har du ett nybyggt hus utan tidigare renhållningsabonnemang kan du kontakta kundtjänst för att teckna ett nytt abonnemang.

Var hittar jag mitt tömningsschema?

Ditt tömningsschema finns att ladda ner i vår kundportal, Mina sopor. Där loggar du in med ditt kundnr och personnr. Ditt kundnr hittar du på din faktura.