Minska avfallet

Det bästa sättet att minska användningen av jordens resurser och påverkan på miljön är att skapa så lite avfall som möjligt.

Att dematerialisera handlar om att göra samma sak med mindre eller inget material. Företag, organisationer, skolor, kommuner och myndigheter kan alla göra skillnad!  I Sverige är vi duktiga på att återanvända, återvinna och utvinna energi ur vårt avfall men våra avfallsmängder måste ändå minska!

Minskade avfallsmängder medför minskat behov av material och energi, vilket ger minskade utsläpp från produktion, transport och avfallshantering. Forskning visar att om mängden hushållsavfall i Sverige minskar 5 procent kan de årliga utsläppen av växthusgaser minska med 300 000 ton. Det motsvarar de årliga utsläppen av växthusgaser från en medelstor svensk kommun – som Kristianstad!

Vad kan jag göra?

Om alla sätter upp ”Ingen reklam, tack” skyltar på sina brevlådor skulle vi spara 3 miljoner träd och 300 000 ton koldioxidutsläpp per år. Klicka här för att bidra till Matpriskollens ”websopberg”.

Föreningen Medveten Konsumtion är ett nätverk för alla som vill ta mer medvetna konsumtionsbeslut ur miljö- och rättviseperspektiv.

Var med och gör din verksamhet Miljönär-vänlig.

Lantmännen har ”restdejting” för matrester.

Tips för att göra aktiva val för att minska matsvinnet finns på slangintematen.se och på stoppamatsvinnet.nu. Läs om våra matsmarta tips här!

Skåpet TaGe är förskolornas kompis som hjälper föräldrar att på ett enkelt och miljövänligt sätt byta kläder med varandra. TaGe är givmild, minskar avfallet och hjälper föräldrar att spara pengar. TaGe vill flytta in på förskolorna – gör såhär!

  • Skaffa ett skåp eller hylla
  • Ladda ner TaGe-affischerna här! och sätt på skåpet.
  • Informera föräldrar om att TaGe flyttat in.