Miljönär-vänlig

Bli rik genom att laga, låna och återanvända!

Märkningen Miljönär-vänlig har tagits fram av Avfall Sverige och används av kommunerna för att inspirera till en hållbar konsumtion. Miljönär-vänlig är en ny märkning som man ska leta efter om man vill satsa på framtidens sparform – ekonomiskt och miljömässigt. Den vägleder till smarta, hållbara sätt att leva.

MiljönärDet finns många goda idéer ute i samhället. Märkningen syftar till att uppmärksamma alla de som gör det möjligt för allmänheten att laga, låna eller återanvända – eller att på annat sätt minska avfallet. Målet är att detta ska bidra till att öka kunskapen och intresset för frågan, att minska mängden avfall och göra hållbar konsumtion till en god vana. Målet är också att vi alla ska ta ett första steg mot en beteendeförändring. Det kan innebära att lämna till eller köpa second hand, att planera matinköpen för att minska matavfallet eller att vi helt enkelt ska äta upp maten.

Det lönar sig både miljömässigt och ekonomiskt att laga, låna och återanvända, och därigenom minska avfallet.

Vem kan få märkningen?

Alla verksamheter, företag, organisationer och andra vars huvudverksamhet är att få allmänheten att laga, låna och återanvända kan tilldelas märkningen. Det kan vara till exempel second hand och vintage butiker, skomakare, cykelreparatörer, cykelpooler, kretsloppsparker med flera.

När en verksamhet har tilldelats märkningen får den tillgång till en digital och en fysisk dekal. Verksamhetens namn dyker upp på miljönär.se, vilket leder till att de uppmärksammas både nationellt och lokalt.

Klicka här för att bli Miljönär!