Bäst i Sverige 2020

Vill du veta hur du kan hjälpa oss att bli bäst i Sverige på återvinning år 2020? Här kommer tips och tricks på hur du kan engagera dig för att minska vår miljöpåverkan. Renhållningen har som mål att bli bäst i Sverige år 2020. Vi klarar inte detta utan hjälp från dig! Att vara bäst i Sverige innebär att

Mycket av detta kan påverkas enkelt genom att göra aktiva val varje dag. Börja tänka redan nu på hur du kan påverka ditt ekologiska fotavtryck så att vi tillsammans blir bäst.