Invigning av Arkelstorps nya återvinningscentral

Lördagen den 14 juli är det dags att inviga Arkelstorps nya återvinningscentral.

Den nya återvinningscentralen är mycket större än den gamla. Körfälten för personbilar och arbetsfordon har separerats så att det ska bli smidigare och säkrare för besökare att lämna sitt avfall och för att arbetsmiljön för Renhållningens personal ska bli bättre.

Stort fokus har också lagts på att skapa en anläggning som passar in i miljön och blir en plats dit man gärna vill åka. Det är ett led i Renhållningens arbete mot målet att Kristianstad ska ha ett av Sveriges mest moderna och estetiskt tilltalande system för hantering av hushållsavfall.

Välkommen till Energivägen 2. Vi knyter upp bandet kl. 11 och har öppet till kl. 14.

Det kommer att hållas i två rundvandringar under dagen kl. 12 och kl. 13. Det finns även en tipsrunda där du kan vinna fina priser.

Fika bjuds på i äpplets tema.

Observera att återvinningscentral inte är öppen för att ta emot avfall denna dag. Återvinningscentralen öppnar som vanligt på onsdag 18 juli.

Gamla ÅVC Arkelstorp kommer också att vara stängd 14 juli.

Välkommen!