Hämtning av trädgårdsavfall

Datum för trädgårdsavfallshämtning 2019: vecka 11 – vecka 46

Gräsklipp, häckklipp, löv och ogräs går att kompostera och återvinna som ny jord. Om du inte har möjlighet att själv kompostera i din egen trädgård kan du lämna trädgårdsavfallet på en bemannad återvinningscentral eller få det hämtat av oss.

Vi erbjuder två hämtningsalternativ för dig som bor i villa eller har ett fritidshus. Det ena är ett abonnemang där det ingår ett kärl på 370 liter som vi tömmer varannan vecka från mitten av mars till mitten av november. I kärlet lägger du löv, gräsklipp och annat komposterbart trädgårdsavfall.

Vill du ha hjälp med att komma ihåg när det är dags att ställa ut kärlet?
Anmäl dig till SMS-tjänsten!

Det andra alternativet är att vi hämtar trädgårdsavfall löst vid tomtgränsen vid enstaka tillfällen.

Kärlet för trädgårdsavfall töms med så kallad sidlastare – ett fordon med en robotarm på sidan som kör fram till kärlet, lyfter upp det och tömmer innehållet i lastbilen, för att sedan ställa tillbaka kärlet på samma plats. För dig som kund innebär detta att du inför varje tömning behöver se till att kärlet är placerat på tomtgränsen senast kl. 06.00 på tömningsdagen med kärlets handtag vänt bort från gatan, d.v.s. med kärlets framsida mot gatan. Mellan kärlet och gatan måste utrymmet vara fritt från staket och andra föremål.  I vissa fall kommer vi inte åt att tömma kärlet vid tomtgränsen. Då anvisar vi en plats där kärlet ska stå på tömningsdagen. Låt kärlet stå kvar tills det är tömt.

TGA-karlRattFel

Kärl med trädgårdsavfall är ofta tunga och väger ibland över 100 kg. Varje dag tömmer samma renhållningsarbetare flera hundra trädgårdsavfallskärl. Med sidlastaren förbättras arbetsmiljön avsevärt, då tömningen av kärlet sker automatiskt.

Avgifter för de olika tjänsterna hittar du under Avgifter.

Kontakta vår kundtjänst om du behöver få ditt trädgårdsavfall hämtat eller vill beställa ett abonnemang.