Tömning av enskilda avlopp

För mer information om belastningsergonomi och varför tunga lock kommer att öppnas med två personal som använder lyfthjälpmedel mot en tilläggsavgift, se Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi. Tilläggsavgiften kommer att införas fr o m den 1 juni 2016.

Har du slamavskiljare, sluten tank, minireningsverk eller någon annan enskild avloppsanläggning så ska den tömmas genom Renhållningen. Vi anlitar i vår tur entreprenörer som utför tömningarna.

Slamavskiljare, till exempel trekammarbrunnar, med påkopplad vattentoalett töms vanligtvis en gång per år. Detsamma gäller för minireningsverk. Vissa slamavskiljare och minireningsverk töms oftare, om kommunens miljö- och hälsoskyddskontor har beslutat det. Tömning av slamavskiljare och minireningsverk sker vid ungefär samma tidpunkt varje år enligt ett fastställt schema och du behöver inte göra någon beställning för att få tömt. Tömningarna aviseras med post ca två veckor i förväg. Det går bra att mot extra avgift beställa tömning på särskild dag, förmiddag, eftermiddag eller på särskild tid, avgifter för detta hittar du under Avgifter.

Om du har en sluten tank beställer du tömning hos vår kundtjänst. Tömningen utförs inom fem arbetsdagar från beställning. Vid behov kan du få tömning samma dag mot en särskild så kallad akutavgift. Tömning av slutna tankar måste ske minst en gång per år, om inte kommunens miljö- och hälsoskyddskontor har beslutat något annat.

Vid akut behov av slamtömning på kvällar och helger går det bra att ringa till Malmbergs jour på tfn. 044-780 19 50.

Vardagar 9-12 går det bra att ringa kundtjänst på telefon 044-13 54 00.

Vid akut behov av slamtömning mellan 13-15 kan du ringa 0728-85 37 07

Avgifter för tömning av enskilda avlopp hittar du under Avgifter.

Klicka här för att ladda ner broschyren om slamtömning.

Kristianstads kommuns hemsida finns mer information om enskilda avlopp.