Att tänka på gällande sopkärl

Sopkärl för hushållsavfall ingår i renhållningsabonnemanget. Underjordsbehållare står däremot fastighetsägaren själv för. Ägare till flerfamiljshus, företag och andra verksamheter kan hyra container av Renhållningen eller den entreprenör som Renhållningen har godkänt.

Placering av sopkärl på hämtningsdagen

För att vi ska kunna utföra sophämtningen så effektivt och billigt som möjligt för våra kunder ska sopkärlen stå vid tomtgränsen så nära den plats som möjligt där sopbilen stannar. Senast kl. 06.00 på tömningsdagen vill vi att kärlen ska vara på plats.

Tänk på att skotta snö och sanda vägen mellan sopkärlen och platsen där sopbilen stannar när det är snö eller halka. Annars får sophämtarna inte tömma kärlen av arbetsmiljöskäl.

Extrahämtning om inte kärlet räcker till

Behöver du någon gång en extrahämtning kontaktar du vår kundtjänst. Vi kan antingen komma en extra gång mellan två ordinarie tömningar eller ta med en extra säck vid samma tillfälle som en annan hämtning. Kontakta vår kundtjänst senast dagen före ordinarie hämtning om du har en extra säck som du vill att vi ska ta med. Avgifter för extrahämtning hittar du under Avgifter.

Vi hämtar inte avfall som ställts bredvid kärlet, om inte extrahämtning är beställd.

Om ditt kärl ofta blir fullt för fort kan du beställa extrakärl för restavfall, matavfall, plastförpackningar och pappersförpackning genom att kontakta vår kundtjänst.

Om ett kärl är överfullt eller för tungt för att hantera eller innehåller felsorterat avfall kan vi tyvärr inte tömma det. Fyll aldrig kärlet över kanten. Locket ska alltid gå att stänga av sin egen tyngd.

Tvättning av sopkärl

Du som fastighetsägare och ansvarig för sopkärlen ser till att de är rena. Med smutsiga kärl ökar risken för dålig lukt och ohyra. Vill du inte tvätta kärlen själv kan du beställa tvättning via vår kundtjänst.

Avgifter för tvättning av sopkärl hittar du under Avgifter.