Sophämtningen för dig som bor i lägenhet

Bor du i hyreslägenhet står hyresvärden normalt för renhållningsabonnemanget och ansvarar för soprummet. I bostadsrättsföreningar brukar föreningen stå för avfallsutrymmen och bestämma hämtningsintervall. I vissa fall har hyresvärden eller föreningen också ordnat med särskilda behållare för förpackningar och tidningar. Då behöver du inte åka iväg med dem till en återvinningsstation.

Tänk på att visa respekt när ni är många som delar på sopkärlen. Överfulla kärl innebär extrakostnader för din hyresvärd eller bostadsrättsförening.

Kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening om du vill veta hur sophämtningen fungerar där du bor.