Fyrfacksinsamling

Fyrfack_hemsidapuff
Besök fyrfackshemsidan!

Renhållningen Kristianstad har som mål att bli bäst i Sverige inom kommunal avfallshantering år 2020. En åtgärd för att förbättra miljö- och klimatarbetet inom avfallshanteringen är införandet av fastighetsnära insamlingssystem med fyrfackskärl hos villor och fritidshus. Systemet, som införs etappvis med start under våren 2017, innebär att man har två stycken nya sopkärl med fyra fack i varje på tomten. I facken lägger man pappers-, metall- och plastförpackningar, färgat glas, ofärgat glas, tidningar, matavfall och restavfall (det avfall som blir över när allt annat har sorterats bort). Dessutom kommer det att finnas en påhängsbehållare för småelektronik, ljuskällor (lampor) och batterier.

Det nya insamlingssystemet ger både en ökad service till kommuninvånarna och mindre miljöpåverkan. I stället för att var och en måste ta sig till en återvinningsstation, oftast med bil, för att lämna förpackningar och tidningar, så hämtas återvinningsmaterialet med sopbil hos ett stort antal hushåll på samma körtur. Eftersom Renhållningen endast använder fossilfritt bränsle i sopbilarna minskas miljöpåverkan ytterligare.

Erfarenhet från andra kommuner som har infört fyrfacksinsamling visar också att
mängden insamlade förpackningar och tidningar till återvinning ökar och att materialet blir renare. Ökad återvinning innebär att energiåtgången minskar och att man inte behöver använda lika mycket jungfruliga råvaror såsom järnmalm och olja.

Vanliga frågor om fyrfack

Ett fyrfackskärl har följande mått: Bredd: 77 cm, Djup: 90 cm (med påhängsbox: 130 cm), Höjd: 120 cm

Ja, du måste ha två fyrfackskärl för att täcka alla fraktioner.

I Kärl 1 slänger du:

  • Restavfall (det som blir över efter du har sorterat nedanstående)
  • Matavfall
  • Färgat glas
  • Tidningar

I Kärl 2 slänger du:

  • Ofärgat glas
  • Plastförpackningar
  • Pappersförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Det kommer även att finnas en liten påhängsbox för batterier, mindre elavfall och glödlampor.

Exempel på fördelningen

Exempel på fördelningen

För att kärlen ska få plats måste uppställningsplatsen vara 180 cm bred, 100 cm djup (med påhängsbox: 130 cm, OBS! denna ska endast hängas på kärlet när den är full, annars ska den förvaras inomhus) och 120 cm hög, höjden med öppet lock är 180 cm.

Kärl 1 töms varannan vecka och kärl 2 töms var fjärde vecka.