Fyrfack

I fyrfackssystemet sorteras matavfall, tidningar, färgade & ofärgade glasförpackningar, pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar och restavfall (det som blir kvar när du har sorterat). Detta sorteras i två kärl som vardera är uppdelade i fyra fack. Det finns även en elbox för mindre elavfall, batterier och ljuskällor.

Förpackningar och tidningar återvinns till nya förpackningar och tidningar, matavfallet blir till miljövänlig biogas och biogödsel, medan restavfallet ger el och fjärrvärme.

Avfallet hämtas med två sopbilar med fyra fack – en bil för varje kärl. Kärl 1 töms varannan vecka och Kärl 2 töms var fjärde vecka.

Avgifter för olika fyrfacksabonnemang hittar du under Avgifter.

Placering av sopkärl på hämtningsdagen

Eftersom fyrfackskärlen har 3 hjul så är de lätta att hantera. Därför kan du ställa dem åt det håll som är bekvämast för dig. ​På tömningsdagen ska kärlen fortfarande stå vid fastighetsgränsen så nära den plats som möjligt där sopbilen stannar. För att dina fyrfackskärl ska kunna tömmas måste uppställningsplatsen och dragvägen fram till där sopbilen stannar vara hårdgjord.

Fyrfackskärlen ska stå på en plan, kantfri och hårdgjord yta utan något i vägen som gör det svårt för sophämtaren att vända på kärlet eller dra det fram till sopbilen. Dragvägen ska även den vara hårdgjord (t.ex. asfalt, stensatt eller gjutet).

Det tredje hjulet får vara låst om det är vänt mot chauffören, i annat fall skall hjulet vara olåst på hämtningsdagen. Läs mer om placering av sopkärl här.