Företag och andra verksamheter

På alla företag och andra verksamheter uppstår det hushållsavfall som ska hämtas av oss. Därför behöver även du som bedriver en verksamhet ett abonnemang hos Renhållningen.

Du väljer mellan tre typer av insamlingsbehållare för matavfall och restavfall:

  • Underjordsbehållare
  • Container
  • Vanligt sopkärl

Avgifter för olika abonnemang hittar du under Avgifter.

Kontakta oss gärna för råd och tips om du vill bygga ett avfallsutrymme eller installera en underjordsbehållare för hushållsavfall. Tänk också på att det kan behövas bygglov från kommunens byggnadsnämnd. Vår kundtjänst hjälper dig att byta renhållningsabonnemang.

Hämtningsintervall

Hämtning kan ske en, två eller tre gånger i veckan eller en gång varje, varannan eller var fjärde vecka, beroende på hur ert behov ser ut.

Spara tid med våra tjänster

Vill du, så kan vi även hämta förpackningar och tidningar direkt vid ditt företag. Då behöver inte du eller din personal använda värdefull arbetstid för att åka med dem till en återvinningscentral.