Elavfall och farligt avfall

Mycket av det som blir avfall i våra hem kan vara farligt för människor, djur och miljön om det kommer ut i avlopp eller slängs bland hushållsavfallet. Det gäller både elavfall och annat farligt avfall.

Du kan lämna elavfall och annat farligt avfall från ditt hushåll kostnadsfritt på de bemannade återvinningscentralerna i Snårarp, Tollarp och Åhus. Elavfall kan du också lämna på återvinningscentralerna i Arkelstorp eller Degeberga.

Vill du, så kan vi också hämta ditt elavfall och annat farligt avfall hemma hos dig mot en hämtningsavgift. Då kan du lämna upp till en kubikmeter eller högst 25 kilo farligt avfall. Elavfall kan du lämna mer av. Vi hämtar avfallet inom fem arbetsdagar från beställning. Undantaget är asbesthaltigt avfall, som vi inte hämtar.

Avgifter för hämtning av elavfall och annat farligt avfall hittar du under Avgifter.

Kontakta vår kundtjänst om du behöver hjälp med att få ditt elavfall eller farliga avfall hämtat.