Ägare till flerbostadshus

Lägenheter

Du som äger ett flerbostadshus är ansvarig för hushållsavfallet i huset. Det betyder att du sköter avfallsutrymme (soprum) och väljer renhållningsabonnemang som passar mängden avfall som uppstår.

Du väljer mellan tre typer av insamlingsbehållare för matavfallet och det brännbara avfallet:

  • Underjordsbehållare
  • Container
  • Vanligt kärl (soptunna)

Avgifter för olika abonnemang hittar du under Avgifter.

Kontakta oss gärna för råd och tips om du vill bygga ett avfallsutrymme eller installera en underjordsbehållare för hushållsavfall. Tänk också på att det kan behövas bygglov från kommunens byggnadsnämnd. Vår kundtjänst hjälper dig att byta renhållningsabonnemang.

Hämtningsintervall

Hämtning kan ske en, två eller tre gånger i veckan eller en gång varje, varannan eller var fjärde vecka, beroende på hur ert behov ser ut.

Ökad service till dina hyresgäster

För att du ska kunna ge en bättre service till dina hyresgäster erbjuder vi separat insamling av förpackningar och tidningar vid din fastighet. Då slipper de boende gå iväg till en återvinningsstation med sina förpackningar och tidningar.