Sortering för miljöns skull

I Kristianstad hämtar vi allt hushållsavfall som uppstår i kommunen. Hushållsavfall är det avfall som uppkommer av att bo och leva.

Restavfall samlas in för att energiåtervinnas till värme och el, matavfall återvinns biologiskt till biogas och biogödsel och förpackningar och tidningar materialåtervinns till nya förpackningar och tidningar.

Med vår SMS-tjänst får du gratis en påminnelse dagen före varje tömning. Tömningsschema hittar du under Mina sopor.

Läs mer om vad som gäller för dig

Den 1 juni 2015 blev Renhållningen först i Fossilbränslefritt Skåne 2020Skåne med att ha en helt fossilbränslefri fordonsflotta. Alla lastbilar, lastmaskiner och tjänstebilar går antingen på 100% biogas från Karpalund eller på HVO, ett alternativ till diesel.