Fallfrukt i matavfallet

Vet du om att du kan slänga din fallfrukt som matavfall?

Lägg fallfrukten i matavfallspåsar, stäng ordentligt och släng som matavfall. Då går fallfrukten till biogasanläggningen för att bli till biogas, istället för att komposteras som trädgårdsavfall och bli jord.

Observera att detta endast gäller för mindre mängder fallfrukt, stora mängder ska köras till en återvinningscentral och slängas som trädgårdsavfall.