Avvikande sophämtning pga snö och halka

På grund av besvärliga vägar kan det uppstå problem med att komma fram till vissa delar av kommunen.

Vi gör allt vi kan för att tömma dessa kärl så snart som möjligt.

Observera att följande gäller för att få ditt kärl tömt när det är snö och halt:

  • Vägen fram till din fastighet ska vara grusad eller asfalterad samt plogad från snö och sandad
  • Det ska finnas möjlighet för sopbilen att vända på ett vettigt sätt utan snöhögar osv i vägen
  • Vägen fram till ditt kärl ska vara röjt och halkbekämpat