Gamla systemet för villor

Alla hushåll producerar olika mycket avfall. För en villa betyder det att kostnaden för sophämtning varierar beroende på kärlstorlek och hur ofta kärlen töms.

Fast avgift

Den fasta avgiften för villor är 1200 kronor per hushåll och år.

Rörlig avgift

I den rörliga avgiften ingår ett kärl i vald storlek för restavfallet samt ett kärl på 140 liter för matavfall. Till matavfallet får du en påshållare och papperspåsar. Använd dessa eftersom de är anpassade för att lufta matavfallet så att dålig lukt inte ska uppstå.

Hämtning av matavfall sker samtidigt som hämtningen av restavfallet utom när restavfallet hämtas var fjärde vecka. Då hämtar vi matavfallet varannan vecka.

Avgifterna i tabellen nedan anges som kronor per år och kärl för restavfall i storlek mellan 140 och 370 liter. Avgifterna avser den totala kostnaden dvs. både fast och rörlig avgift. Kärl för matavfall i storleken 140 liter ingår. Avgifterna gäller för kärl som är placerade vid fastighetsgränsen.

Hämtningsintervall 140 liter 190 liter 240 liter 370 liter
1 gång per vecka (kr/år) 3770 4760 5780 8400
1 gång varannan vecka (kr/år) 2120 2470 2830 3760
1 gång var fjärde vecka (kr/år) 2000 2310 2630 3440

Behöver du byta storlek på kärl kostar det 200 kronor per kärl och gång. I samband med ägarbyte kostar det ingenting.

Om du inte får plats med ditt matavfall eller restavfall i sopkärlet så kan du beställa extrahämtning genom att kontakta vår kundtjänst.

Du kan välja mellan extrahämtning i säck eller kärl. Om du väljer att lägga avfallet i en säck, så ställer du den bredvid ditt sopkärl vid tomtgränsen. Säckstorleken får vara högst 160 liter.

Om du vill att säcken ska hämtas nästa gång dina sopkärl töms så kostar det 80 kr. Om du i stället vill att den ska hämtas inom fem arbetsdagar från beställning så kostar det 160 kr. Behöver du få den hämtad inom ett dygn så kostar det 360 kr.

Om du i stället väljer extrahämtning i kärl, så tömmer vi ditt kärl en extra gång mellan de ordinarie tömningarna. Avgiften beror på hur stort kärlet är och hur snabbt du vill att det ska tömmas. För extratömning av ett kärl som är 140, 190 eller 240 liter stort kostar det 200 kr för tömning inom fem arbetsdagar från beställning och 400 kr om du vill att kärlet ska tömmas inom ett dygn.

För extratömning av ett kärl som är 370 liter stort kostar det 300 kr för tömning inom fem arbetsdagar från beställning. För hämtning samma dag tillkommer en avgift på 200 kr.

Extrahämtning ska alltid beställas hos vår kundtjänst.

Om du inte kan ställa kärlen vid fastighetsgränsen inför tömning så kan vi hämta dem upp till 50 meter från sopbilen mot en extra avgift som beror på avståndet. Står kärlet svåråtkomligt i en källare eller annat trångt utrymme tillkommer dessutom ett placeringstillägg.

Avgifterna i tabellen nedan anges som kronor per år och kärl.

Hämtningsintervall Avstånds-tillägg <10 meter Avstånds-tillägg 10–20 meter Avstånds-tillägg 20–50 meter Placerings-tillägg
1 gång per vecka (ej Fyrfack) 450 900 1800 2250
1 gång varannan vecka 200 400 800 1000
1 gång var fjärde vecka 150 300 600 750