Fyrfack för villor

Fast avgift

Den fasta avgiften för villor är 1200 kronor per hushåll och år.

Rörlig avgift

I den rörliga avgiften ingår två kärl som vardera är uppdelade i fyra fack. I dessa slänger du matavfall, tidningar, färgade & ofärgade glasförpackningar, pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar och restavfall (det som blir kvar när du har sorterat). Det finns även en elbox för mindre elavfall, batterier och ljuskällor.  Till matavfallet får du en påshållare och papperspåsar. Använd dessa eftersom de är anpassade för att lufta matavfallet så att dålig lukt inte ska uppstå.

Avgifterna i tabellen nedan anges som kronor per år. Avgifterna avser den totala kostnaden dvs. både fast och rörlig avgift. Avgifterna gäller för kärl som är placerade vid fastighetsgränsen.

Abonnemang Tömning Kärl 1 Tömning Kärl 2 Avgift
Standard med Kärl 1 Kärl 2 och elbox varannan vecka var fjärde vecka 2690
Kärl 1 Fyrfack varannan vecka 2690
Kärl 1 Tvåfack varannan vecka 2690
Månadstömning med Kärl 1 Kärl 2 och elbox (kräver hemkompostering) var fjärde vecka var fjärde vecka 2380
Månadstömning med Kärl 1 Fyrfack (kräver hemkompostering) var fjärde vecka 2380

Om du inte får plats med ditt avfall i fyrfackskärlet så kan du beställa extrahämtning genom att kontakta vår kundtjänst.

Du kan välja mellan extratömning av ditt fyrfackskärl eller att du ställer ut en extrasäck. I säck kan du lämna restavfall, plastförpackningar och pappersförpackningar som töms i samband med ordinarie tömning av ditt fyrfackskärl. Om du väljer att lägga avfallet i en säck, så ställer du den bredvid ditt kärl vid tomtgränsen.

Typ av säck Avgift per säck
Säck med restavfall upp till 160 liter 80 kr
Genomskinlig plastsäck med plastförpackningar 50 kr
Papperssäck med pappersförpackningar 50 kr

Om du i stället väljer extrahämtning i kärl, så tömmer vi ditt kärl en extra gång mellan de ordinarie tömningarna. Avgiften beror på hur snabbt du vill att det ska tömmas. För extratömning av ett fyrfackskärl kostar det 150 kr för tömning inom fem arbetsdagar från beställning och 350 kr om du vill att kärlet ska tömmas inom ett dygn.

Extrahämtning ska alltid beställas hos vår kundtjänst.

Om du har svårt att få plats med ditt avfall i fyrfackskärlen kan du beställa ett extrakärl för matavfall, plastförpackningar, pappersförpackningar eller restavfall.

Abonnemang Tömningsintervall En- och tvåbostadshus
Restavfall i 190 liters kärl 1 gång varannan vecka 800 kr
Matavfall i 140 liters kärl 1 gång varannan vecka 400 kr
Plastförpackningar i 190 liters kärl 1 gång var fjärde vecka 400 kr
Pappersförpackningar i 190 liters kärl 1 gång var fjärde vecka 400 kr

Om du inte kan ställa kärlen vid fastighetsgränsen inför tömning så kan vi hämta dem upp till 50 meter från sopbilen mot en extra avgift som beror på avståndet. Står kärlet svåråtkomligt i en källare eller annat trångt utrymme tillkommer dessutom ett placeringstillägg.

Avgifterna i tabellen nedan anges som kronor per år och kärl.

Hämtningsintervall Avstånds-tillägg <10 meter Avstånds-tillägg 10–20 meter Avstånds-tillägg 20–50 meter Placerings-tillägg
1 gång per vecka (ej Fyrfack) 450 900 1800 2250
1 gång varannan vecka 200 400 800 1000
1 gång var fjärde vecka 150 300 600 750