Avgifter för villor

VillorNy

I Kristianstad har vi fastighetsnära hämtning av restavfall, matavfall, förpackningar och tidningar i fyrfackskärl.

Vill du ha hjälp med att tvätta dina sopkärl så kostar det 200 kronor för det första kärlet och sedan 150 kronor för varje kärl efter det. Tvättningen innebär att vi byter ut ditt sopkärl mot ett likadant kärl som är rentvättat. Beställ tvättning av sopkärl genom att kontakta vår kundtjänst.