Avgifter för hämtning av trädgårdsavfall

Har du trädgård kan du kompostera eller lämna ditt trädgårdsavfall kostnadsfritt på våra bemannade återvinningscentraler.

Hämtning av löst trädgårdsavfall vid enstaka tillfälle kostar 400 kronor per gång och då ingår två kubikmeter trädgårdsavfall. Varje extra kubikmeter kostar 100 kronor.

Ett abonnemang för kontinuerlig hämtning av trädgårdsavfall kostar 980 kronor per år för ett kärl på 370 liter. Då hämtar vi varannan vecka från mitten av mars till mitten av november.

Ytterligare kärl kostar 490 kronor per kärl och år.

Vår kundtjänst hjälper till om du behöver hjälp att ta hand om trädgårdsavfallet.