Avgifter för tömning av enskilda avlopp

Här kan du se vad tömning av de vanligaste typerna och storlekarna på enskilda avloppsanläggningar kostar. I avgifterna ingår slangdragning upp till 40 meter vid behov. Avgifter för avloppsanläggningar som inte finns med på denna sida hittar du i den fullständiga renhållningstaxan i menyn till höger.

Slamavskiljare och minireningsverk

Avgifterna i tabellen nedan anges som kronor per tömning.

Volym Schemalagd tömning Extratöming inom fem arbetsdagar från beställning
1.5-4.5 m3 1200 1500
4.5-8 m3 1790 2190
8-12 m3 2820 3920

Vid akuttömning samma dag tillkommer avgift för akuttömning enligt tabellen under rubriken akuttömning nedan.

Slutna tankar

Avgifterna i tabellen nedan anges som kronor per tömning.

Volym Töming inom fem arbetsdagar från beställning
Mindre än 3 m3 1200
3-6    m3 1790
6-12 m3 2820

Vid akuttömning samma dag tillkommer avgift för akuttömning enligt tabellen under rubriken akuttömning nedan.

Akuttömning

Vid akuttömning av slamavskiljare, minireningsverk, slutna tankar eller andra avloppsanläggningar tillkommer en akuttömningsavgift enligt tabellen nedan utöver den vanliga avgiften. Nivån på den tillkommande akuttömningsavgiften beror på vilken veckodag och när på dygnet tömningen utförs.

Avgifterna i tabellen anges som kronor per tömning.

Veckodag och tidpunkt för tömning Tillkommande avgift
Vardag kl. 7-16 820
Vardag kl. 16-7 1250
Lördag söndag och helgdag 2500

Övriga avgifter

Om ytterligare slangdragning behövs utöver 40 meter, tillkommer en avgift med 100 kronor för varje påbörjat 10-tal meter.

Om tömning inte kan utföras och detta är orsakat av dig som fastighetsägare, tas en så kallad bomkörningsavgift ut med 220 kronor per gång.

Om du vill att tömning ska ske på en bestämd dag tillkommer 200 kronor på den ordinarie avgiften för schemalagd tömning eller extratömning.

Om du vill att tömning ska ske på en bestämd för- eller eftermiddag tillkommer 300 kronor på den ordinarie avgiften för schemalagd tömning eller extratömning.

Om du vill att tömning ska ske vid ett bestämt klockslag på bestämd dag tillkommer 400 kronor på den ordinarie avgiften för schemalagd tömning eller extratömning.