Avgifter för hämtning av grovavfall

På våra bemannade återvinningscentraler kan du lämna ditt grovavfall kostnadsfritt. Det ingår i den fasta renhållningsavgiften som du betalar. Saker som är för bra för att slängas kan du också lämna gratis till återbruksinsamling.

Om du vill att vi ska hämta grovavfall hos dig nästa gång som vi är i ditt område så kostar det 250 kronor för upp till fyra kollin och 50 kronor för varje extra kolli.

Kontakta kundtjänst om du vill beställa hämtning av grovavfall.

På kartan nedan kan du se när det är hämtning i ditt område.

grovsopor2013

Hämtning av grovavfall