Gamla systemet för fritidshus

Fast avgift

Den fasta avgiften för fritidshus är 700 kronor per hushåll och år.

Rörlig avgift

I den rörliga avgiften ingår ett kärl för matavfall på 140 liter samt ett kärl för restavfallet på 190 liter. Till matavfallet får du en påshållare och papperspåsar. Använd dessa eftersom de är anpassade för att lufta matavfallet så att dålig lukt inte ska uppstå.

Vi hämtar hushållsavfall från fritidshus från mitten av maj till mitten av september. Du kan välja hämtning varje eller varannan vecka under denna period. Matavfallet och restavfallet hämtas samtidigt med en sopbil med två fack. Om du vill, kan du också få fyra extrahämtningar i samband med skolornas höstlov, jullov, sportlov och påsklov.

Avgifterna i tabellen nedan anges som kronor per år och kärl för restavfall. Kärl för matavfall i storleken 140 liter ingår.  Avgifterna avser den totala kostnaden dvs. både fast och rörlig avgift. Avgifterna gäller för kärl som är placerade vid fastighetsgränsen.

Hämtningsintervall 190 liter
1 gång per vecka (20 ggr/säsong) + 4 extrahämtningar (kr/år) 3170
1 gång per vecka (20 ggr/säsong) (kr/år) 2760
1 gång varannan vecka (10 ggr/säsong) + 4 extrahämtningar (kr/år) 1560
1 gång varannan vecka (10 ggr/säsong) (kr/år) 1310

Om du inte kan ställa kärlen vid fastighetsgränsen inför tömning så kan vi hämta dem upp till 50 meter från sopbilen mot en extra avgift. Står kärlet svåråtkomligt i en källare eller annat trångt utrymme tillkommer ett placeringstillägg.

Avgifterna i tabellen nedan anges som kronor per år och kärl.

Hämtningsintervall Avstånd <10 meter Avstånd 10–20 meter Avstånd 20–50 meter Placerings-tillägg
1 gång per vecka (20 ggr/säsong) + 4 extrahämtningar (kr/år) 210 420 840 1040
1 gång per vecka (20 ggr/säsong) (kr/år) 180 350 700 870
1 gång varannan vecka (10 ggr/säsong) + 4 extrahämtningar (kr/år) 110 220 440 540
1 gång varannan vecka (10 ggr/säsong) (kr/år) 80 160 320 400

Om du inte får plats med ditt matavfall eller restavfall i sopkärlet så kan du beställa extrahämtning genom att kontakta vår kundtjänst.

Du kan välja mellan extrahämtning i säck eller kärl. Om du väljer att lägga avfallet i en säck, så ställer du den bredvid ditt sopkärl vid tomtgränsen. Säckstorleken får vara högst 160 liter.

Om du vill att säcken ska hämtas nästa gång dina sopkärl töms så kostar det 80 kr. Om du i stället vill att den ska hämtas inom fem arbetsdagar från beställning så kostar det 160 kr. Behöver du få den hämtad inom ett dygn så kostar det 360 kr.

Om du i stället väljer extrahämtning i kärl, så tömmer vi ditt kärl en extra gång mellan de ordinarie tömningarna. Avgiften beror på hur stort kärlet är och hur snabbt du vill att det ska tömmas. För extratömning av ett kärl som är 140, 190 eller 240 liter stort kostar det 200 kr för tömning inom fem arbetsdagar från beställning och 400 kr om du vill att kärlet ska tömmas inom ett dygn.

För extratömning av ett kärl som är 370 liter stort kostar det 300 kr för tömning inom fem arbetsdagar från beställning. För hämtning samma dag tillkommer en avgift på 200 kr.

Extrahämtning ska alltid beställas hos vår kundtjänst.