Fyrfack för fritidshus

Fast avgift

Den fasta avgiften för fritidshus är 700 kronor per hushåll och år.

Rörlig avgift

I den rörliga avgiften ingår två kärl som vardera är uppdelade i fyra fack. I dessa slänger du matavfall, tidningar, färgade & ofärgade glasförpackningar, pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar och restavfall (det som blir kvar när du har sorterat). Det finns även en elbox för mindre elavfall, batterier och ljuskällor. Till matavfallet får du en påshållare och papperspåsar. Använd dessa eftersom de är anpassade för att lufta matavfallet så att dålig lukt inte ska uppstå.

Vi hämtar hushållsavfall från fritidshus från mitten av maj till mitten av september. Kärlen töms med två olika bilar, en för varje kärl. Om du vill, kan du också få fyra extrahämtningar i samband med skolornas höstlov, jullov, sportlov och påsklov.

Avgifterna i tabellen nedan anges som kronor per år. Avgifterna avser den totala kostnaden dvs. både fast och rörlig avgift. Avgifterna gäller för kärl som är placerade vid fastighetsgränsen.

Abonnemang Fritidshus vecka 20-39 Fritidshus vecka 20-39 + skollov
Standard med Kärl 1 Kärl 2 och elbox 1500 1820
Kärl 1 Fyrfack 1500 1820
Kärl 1 Tvåfack 1500 1820

 

Om du inte får plats med ditt avfall i fyrfackskärlet så kan du beställa extrahämtning genom att kontakta vår kundtjänst.

Du kan välja mellan extratömning av ditt fyrfackskärl eller att du ställer ut en extrasäck. I säck kan du lämna restavfall, plastförpackningar och pappersförpackningar som töms i samband med ordinarie tömning av ditt fyrfackskärl. Om du väljer att lägga avfallet i en säck, så ställer du den bredvid ditt kärl vid tomtgränsen.

Typ av säck Avgift per säck
Säck med restavfall upp till 160 liter 80 kr
Genomskinlig plastsäck med plastförpackningar 50 kr
Papperssäck med pappersförpackningar 50 kr

Om du i stället väljer extrahämtning i kärl, så tömmer vi ditt kärl en extra gång mellan de ordinarie tömningarna. Avgiften beror på hur snabbt du vill att det ska tömmas. För extratömning av ett fyrfackskärl kostar det 150 kr för tömning inom fem arbetsdagar från beställning och 350 kr om du vill att kärlet ska tömmas inom ett dygn.

Extrahämtning ska alltid beställas hos vår kundtjänst.

Om du har svårt att få plats med ditt avfall i fyrfackskärlen kan du beställa ett extrakärl för matavfall, plastförpackningar, pappersförpackningar eller restavfall.

Abonnemang Tömningsintervall Fritidshus vecka 20-39 Fritidshus vecka 20-39 + skollov
Restavfall i 190 liters kärl 1 gång varannan vecka 430 kr 600 kr
Matavfall i 140 liters kärl 1 gång varannan vecka 220 kr 300 kr
Plastförpackningar i 190 liters kärl 1 gång var fjärde vecka 220 kr 300 kr
Pappersförpackningar i 190 liters kärl 1 gång var fjärde vecka 220 kr 300 kr

Om du inte kan ställa kärlen vid fastighetsgränsen inför tömning så kan vi hämta dem upp till 50 meter från sopbilen mot en extra avgift. Står kärlet svåråtkomligt i en källare eller annat trångt utrymme tillkommer ett placeringstillägg.

Avgifterna i tabellen nedan anges som kronor per år och kärl.

Hämtningsintervall (avgift per kärl) Avstånd <10 meter Avstånd 10–20 meter Avstånd 20–50 meter Placerings-tillägg
1 gång varannan vecka Kärl 1 (10 ggr/år) (kr/år) 80 160 320 400
1 gång var fjärde vecka Kärl 2 (5 ggr/år) (kr/år) 40 80 160 200
1 gång varannan vecka + 4 extrahämtningar Kärl 1 (14 ggr/år) (kr/år) 110 220 440 540
1 gång var fjärde vecka + 4 extrahämtningar Kärl 2 (9 ggr/år) (kr/år) 70 140 280 350