Avgifter för företag och andra verksamheter

Om ditt företag hyr lokaler står ibland hyresvärden för renhållningen, men det vanligaste är att företaget själv betalar.

Fast avgift

Den fasta avgiften för verksamheter är 500 kronor per år.

Rörlig avgift

Beroende på hur många kärl eller andra avfallsbehållare du har, hur stora behållarna är samt hur ofta de töms varierar den rörliga avgiften. I vissa fall spelar även vikten på avfallet roll. Fullständig information om den rörliga avgiften finns i Kristianstad kommuns Avfallstaxa.

Vill du ha hjälp med att tvätta dina sopkärl så kostar det 200 kronor för det första kärlet och sedan 150 kronor för varje kärl efter det. Tvättningen innebär att vi byter ut ditt sopkärl mot ett likadant kärl som är rentvättat.Beställ tvättning av sopkärl genom att kontakta vår kundtjänst.