Avgifter för hämtning av farligt avfall

Farligt avfall från ditt hushåll lämnar du kostnadsfritt på de bemannade återvinningscentralerna i Snårarp, Tollarp och Åhus.

Hämtning av farligt avfall från ditt hushåll kostar 130 kr per tillfälle. Då kan du lämna upp till en kubikmeter eller högst 25 kilo farligt avfall per gång.

Hämtningen av farligt avfall sker inom fem arbetsdagar från beställning. Undantaget är asbesthaltigt avfall, som vi inte hämtar.

Kontakta kundtjänst om du vill beställa hämtning.