Avgifter för flerbostadshus

Lägenheter

Det är vanligtvis du som ägare till ett flerbostadshus som betalar renhållningsavgifterna för hyresgästernas avfall. Avgiften blir högre när mängden avfall är större och om kärlen står svåråtkomligt. För billigare hämtning kan du placera kärlen lättåtkomligt och försöka främja sopsortering bland de boende, till exempel genom fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar. Kontakta vår kundtjänst om du vill veta mer om fastighetsnära insamling.

Fast avgift

Den fasta avgiften är 610 kronor per lägenhet och år.

Rörlig avgift

Beroende på hur många kärl eller andra avfallsbehållare ni har, hur stora de är samt hur ofta de töms varierar den rörliga avgiften. I vissa fall spelar även vikten roll. Fullständig information om den rörliga avgiften finns i Kristianstad kommuns Avfallstaxa.

Vill du ha hjälp med att tvätta dina sopkärl så kostar det 200 kronor för det första kärlet och sedan 150 kronor för varje kärl efter det. Tvättningen innebär att vi byter ut ditt sopkärl mot ett likadant kärl som är rentvättat. Beställ tvättning av sopkärl genom att kontakta vår kundtjänst.