Återvinningscentralen i Åhus byggs om

Vi kommer att bygga om återvinningscentralen i Åhus och anpassa den för det stora trafikflöde som idag passerar genom grindarna.

Det innebär att under perioden 13 oktober 2014 t.o.m. preliminärt 30 april 2015, så kommer återvinningscentralen att hållas helt stängd.

Under denna period hänvisar vi till andra återvinningscentraler i kommunen (Snårarp, Tollarp, Degeberga och Arkelstorp) för att slänga grovavfall, trädgårdsavfall och elavfall. Om du behöver gör dig av med farligt avfall, kan du lämna detta på återvinningscen­tralerna (ÅVC) i Snårarp och Tollarp. Öppettider och adresser till återvinningscentralerna hittar du här.

Förpackningar och tidningar

Förpackningar och tidningar kan du som vanligt slänga på Förpacknings- och Tidningsinsamlingens (FTI) återvinningsstationer runt om i Åhus med omnejd. Redan fr.o.m. den 6 oktober kommer det att vara begränsade möjligheter att lämna förpackningar och tidningar på återvinningscentralen på Stuvaregatan i Åhus.

FTI:s återvinningsstationer för förpackningar och tidningar i Åhus med omnejd

Åhus
Granvägen/Vannebergavägen
Åhus
Båtföraregatan (bensinmacken)
Åhus
Järnvägsgatan, ICA Kvantum
Åhus
Södra Piggagatan, f d Åhusparkens P-plats
Åhus
Åvägen, Äspet, kiosken vid gamla bron
Vanneberga
Gälltoftavägen/Capollovägen
Tosteberga
Bodavägen
Rinkaby
Kyrkvägen, skolbussarnas vändplats
Yngsjö
Gamla Byvägen
Furuboda
Furubodavägen 226
Vittskövle
Oxelvägen
Gärds Köpinge
Fredrika Bremers väg 30, Matnäras P-plats
Norra Åsum
Fredskogsvägen 9-19, affärens P-plats

Varför byggs återvinningscentralen om?

Sedan återvinningscentralen i Åhus byggdes för nästan 25 år sedan har antalet besökare ökat kraftigt, liksom mängden avfall som lämnas där. Under delar av året är det långa köer både innanför och utanför grindarna och besökarnas bilar trängs med våra arbetsfordon.
Efter ombyggnationen kommer körytorna för personbilar och våra arbetsfordon att vara åtskilda från varandra i syfte att öka säkerheten på återvinningscentralen. Anläggningen kommer att bli nästan dubbelt så stor och trafikflödet kommer att förbättras avsevärt.

Utrymmet för trädgårdsavfall kommer att bli betydligt större, så att det ska gå lätt och smidigt för dig som besökare att lasta av ditt avfall. Kajen för sortering av grovavfall kommer att bli längre och högre än tidigare, så att fler och större containrar får plats. Genom att använda större containrar kan vi minska vår miljöpåverkan när vi kör bort avfallet från anläggningen.

En annan viktig nyhet ur miljösynpunkt är att det kommer att finnas ett utrymme för återbruk, där man kan lämna saker som egentligen är för bra för att kasta, så att någon annan kan använda dem. Det kommer också att installeras solceller för produktion av egen, förnybar el till återvinnings­centralen.

Varför finns det ingen tillfällig återvinningscentral under byggtiden?

Vi har undersökt möjligheterna att upprätta en provisoriskt återvinningscentral i Åhus under byggtiden, men har av olika anledningar inte lyckats med detta. Framför allt så finns det ingen inhägnad och hårdgjord yta i Åhus som är ledig och tillåter denna typ av verksamhet. Kostnaderna för att tillskapa en sådan yta skulle bli orimligt höga. För att störningarna ska bli så små som möjligt har vi i stället anpassat byggtiden till den del av året då besöksantalet på återvinningscentralen är som lägst.

Vi hoppas att du och andra invånare i Åhus med omnejd ser positivt på ombyggnationen och de förbättringar vi gör och att du har över­seende med att du under en period får lämna ditt avfall på andra platser.